Đạo Mẫu Việt Nam – Ngô Đức Thịnh (2 Tập)

21 Sep

Đạo Mẫu Việt Nam
Tác giả: Ngô Đức Thịnh
NXB Tôn Giáo 2009
398 + 525 Trang

Tóm tắt: Sách nói về những vấn đề chung về đạo mẫu, mẫu tam phủ, tứ phủ ở miền Bắc, thờ mẫu ở miền Trung, ở Nam Bộ. Thờ mẫu, hệ giá trị văn hóa Việt Nam.Đạo mẫu tôn thờ Mẫu (Mẹ) với tư cách là vị thần tối cao, có quyền năng sáng tạo, cai quản, phù trợ cho con người, mang lại sức khỏe, tài lộc trong đời sống trần gian. Đạo mẫu hướng con người về cõi sống chứ không phải là linh hồn, cõi chết. Đạo mẫu có từ lâu đời, nhưng phải tới thế kỷ XVI trở đi, trên cơ sở tục thờ Nữ thần, Mẫu thần, nó phát triển thành Mẫu Tam phủ, Tứ phủ với Thánh Mẫu Liễu Hạnh là thần chủ. Trong xã hội hiện tại, với kinh tế thị trường và xã hội đô thị, Đạo mẫu đổi mới, trẻ hóa, hòa nhập vào dòng chảy đời sống xã hội hiện đại.

Mục lục:

Phần I: Đạo mẫu – Những vấn đề chung

Phần II: Mẫu tam phủ, tứ phủ ở miền Bắc

Phần III: Thờ mẫu ở miền Trung

Phần IV: Thờ mẫu ở Nam bộ

Phần V: Thờ mẫu, hệ giá trị văn hóa Việt Nam

Phần VI: Một số tư liệu văn bản về đạo mẫu và lên đồng

1. Vân Cát Thần Nữ
2. Liễu Hạnh Công Chúa Diễn Âm
3. Vân Cát Thần Nữ Cố Lục Diễn Âm
4. Tiến Phả Dịch Lục
5. Chiến tranh chống Liễu Hạnh
6. Sự tích Công Chúa Liễu Hạnh
7. Một số văn bản bài văn chầu, bài hát văn chầu ở Huế
8. Một số bài thơ Giáng Bút


BẠN CẦN HỖ TRỢ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com

ZaloPage: http://oa.zalo.me/3367291310425812126

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: