Archive | Lịch Sử RSS feed for this section

Tư Liệu Văn Hiến Thăng Long Hà Nội Tuyển Tập Thần Tích – Pgs. Ts. Nguyễn Tá Nhí

2 Oct

Tư Liệu Văn Hiến Thăng Long Hà Nội Tuyển Tập Thần Tích
Tác giả: Pgs. Ts. Nguyễn Tá Nhí & Pgs. Ts. Nguyễn Văn Thịnh

NXB Hà Nội 2010
1170 Trang


Giới thiệu:

– Thần phả thần tích là loại hình văn bản tồn tại phổ biến khắp các làng xã, nó góp phần giúp chúng ta hiểu biết rõ hơn về lịch sử vùng Thăng Long – Hà Nội. Nhiều bản thần phả thần tích ghi lại các câu chuyện đối nhân xử thế của cha ông ta cho đến nay vẫn giữ nguyên giá trị, được nhiều người tôn trọng. Do vậy cần thiết có những chuyên khảo đi sâu vào nghiên cứu giới thiệu rộng rãi, nhằm giúp cho đông đảo bạn đọc ở Thủ đô và trong cả nước hiểu thêm về lịch sử truyền thống vùng đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến.

– Bộ sách chuyên khảo và tuyển dịch về mảng tư liệu Hán Nôm viết về lịch sử văn hóa của các di tích ở Thăng Long – Hà Nội. Khảo cứu giới thiệu một số bản Thần phả thánh tích ở Hà Nội sẽ cung cấp cho bạn đọc nhiều tư liệu để hiểu biết về quá trình lập làng dựng nước của nhân dân ta.

– Đề tài chọn các bản thần phả có niên đại cổ gồm các vị tôn thần được thờ ở bốn vùng ở kinh thành Thăng Long như Cao Sơn Đại vương, Linh Lang Đại vương, Huyền Thiên đại đế. Các bản thần phả ghi các vị anh hùng dân tộc như Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Số còn lại, sẽ chọn các bản thần phả ở các quận nội thành và các huyện ngoại thành của Hà Nội.

– Cuốn sách sẽ gồm hai phần chính:

Phần thứ nhất: Bài khảo cứu tư liệu về Thần phả thánh tích ở các di tích của Thăng Long – Hà Nội. Trong phần này sẽ chú ý phân tích về giá trị của nguồn tư liệu này.

Phần thứ hai: Tuyển dịch khoảng 60 bản thần phả (Có danh sách kèm theo).

Bảng sách dẫn các thuật ngữ chuyên môn, các từ điển tích, các từ cổ, nhân danh, địa danh xuất hiện trong các bản thần phả.


BẠN CẦN HỖ TRỢ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com

ZaloPage: http://oa.zalo.me/3367291310425812126

Tập San Sử Địa – Giáo Sư Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Sài Gòn (29 Số)

1 Oct
Tập San Sử Địa 
Tác giả: Giáo Sư Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Sài Gòn
NXB Khai Trí 1975
29 Số (22 Tập)

Tập san Sử Địa là một tập san học thuật sưu tầm, khảo cứu chuyên ngành do nhóm giáo sư, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Sài Gòn thuộc Viện Đại học Sài Gòn chủ trương thực hiện, phát hành mỗi 3 tháng, với Nguyễn Nhã làm chủ nhiệm và Phạm Thị Hồng Liên quản lý, và với sự bảo trợ của nhà sách Khai Trí tại Sài Gòn. Toàn bộ Tập San Sử Địa gồm có 29 số (22 tập), được phát hành từ năm 1966 cho tới sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 thì ngừng lại.

Ban chủ biên tập san có sự tham gia của các chuyên gia như giáo sư Nguyễn Thế Anh, Bửu Cầm, Phan Khoang, Phạm Văn Sơn, Phạm Cao Dương, Quách Thanh Tâm, Trần Anh Tuấn, Tạ Chí Đại Trường, Chen Chin Hô tức Trần Kình Hòa, Đặng Phương Nghi… Ngoài ra còn có một số nhà nghiên cứu tham gia viết bài như Hoàng Xuân Hãn, Lê Văn Hảo, Vương Hồng Sển, Hồ Hữu Tường, Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Đăng Thục…

Năm 2007, toàn bộ 29 số tập san Sử địa đã được tái bản dưới dạng số hóa trong một CD-ROM (ảnh) do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp cùng Viện Viễn Đông Bác cổ của Pháp thực hiện dưới sự đồng ý của tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã – nguyên chủ bút tập san. Nhân dịp tái bản lần này, giáo sư Phan Huy Lê – chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử VN – nhận định: “Tập san Sử Địa để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc về tinh thần khoa học và ý thức dân tộc của những người chủ trương tập san và các tác giả bài viết. Tính khoa học và tính dân tộc là đặc điểm bao trùm của tập san. Nhiều bài viết trên tập san thật sự là những công trình nghiên cứu có giá trị cao, sưu tầm tư liệu công phu, xử lý thông tin khoa học, thái độ khách quan trung thực và nhất là góp phần dấy lên tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc và nêu cao các giá trị văn hóa dân tộc…”Số 1 – Tháng 1, 2, 3 – 1966

Lá thư tòa soạn
Vài lời giới thiệu của ông khoa trưởng Đại Học Sư Phạm Sài Gòn, Gs Trần Văn Tấn
Những lời thề của Lê Lợi – Hoàng Xuân Hãn
Đà lịch sử… – Nguyễn Phương
Lược sử chế độ xã thôn ở Việt Nam – Phan Khoang
Thử phác họa những nét đại cương về địa lý hình thể Nam Phần Việt Nam – Lâm Thanh Liêm
Tương quan giữa Sử học và Nhân chủng học – Nghiêm Thẩm
Tỉnh Định Tường ngày xưa – Phù Lang Trương Bá Phát
Xét lại nguyên nhân của các vụ loạn dưới đời Tự Đức – Phạm Văn Sơn
Đại Nam Thực Lục Chính Biên – Phan Khoang dịch
Tây Thái Hậu – Nguyên tác: Vương Thức
Giới thiệu sách báo Sử Địa

Số 2 – Tháng 4, 5, 6 – 1966

Lá thư tòa soạn
Để kiến thiết quốc gia, nghiên cứu quốc sử là công việc tối cần thiết trong lúc này – Phan Khoang
Những lời thề của Lê Lợi – Hoàng Xuân Hãn
Thuyết Mác-Xít và sự giải thích lịch sử bằng những nguyên nhân kinh tế và xã hội – Nguyễn Thế Anh
Thử phác họa những nét đại cương về địa lý hình thể Nam Phần Việt Nam – Lâm Thanh Liêm
Các sứ bộ do Triều Nguyễn phái sang nhà Thanh – Bửu Cầm
Một vài chủ trương của Triều đình Huế trong hòa ước Quý Mùi (25-8-1883) – Phạm Cao Dương
Thử trình bày một cách trắc nghiệm về môn Địa Lý áp dụng cho các lớp ở bậc trung học – Phạm Đình Tiếu
Vọng sơn niên phổ – Phụng dịch: Phạm Quý Trầm
Đại Nam Thực Lục Chính Biên (tiếp) – Phan Khoang dịch
Tây Thái Hậu (tiếp theo)- Nguyên tác: Vương Thức
Giới thiệu sách báo Sử Địa

Số 3 – Tháng 7, 8, 9 – 1966

Đặc khảo về Trương Công Định
Lá thư tòa soạn
Trương Định, dõng tướng huyện Tân Hòa – Phù Lang Trương Bá Phát
Vài giai thoại có dính líu tới cụ lãnh binh Trương Định – Lê Thọ Xuân
Thân thế và thơ văn của Nguyễn Thông – Bùi Quang Tung
Độn Am văn tập – Lãnh binh Trương Định truyện – Hồ Huân Nghiệp truyện của Nguyễn Thông
Hiện tượng Trương Công Định – Hồ Hữu Tường
Trương Công Định và đạo hiếu trung – Vương Hồng Sển
Đại Nam chánh biên liệt truyệt – Tiểu sử Trương Công Định – Tô Nam dịch
Tình hình ba tỉnh Nam Kỳ – tờ bẩm của Phạm Tiến – tờ khai của Trần Ngọc Thanh, Nguyễn Đức Tánh
Giới thiệu sách báo
Hộp thư sử địa


Số 4 – Tháng 10, 11, 12 – 1966

Lá thư tòa soạn
Gốc tính của chúa Trịnh và một bức thư nôm của Trịnh Kiểm – Hoàng Xuân Hãn
Hai bức thư bằng chữ nôm về thế kỷ 17 – Bửu Cầm
Luận về Nguyễn Trãi – Phan Khoang
Một vấn đề của sử học Việt Nam: Vị trí của Đại Việt, Chiêm Thành, Phù Nam trong lịch sử Việt Nam – Tạ Chí Đại Trường
Một vài chủ trương của Triều đình Huế trong hòa ước Quý mùi (25-8-1883) – Phạm Cao Dương
Vài ý niệm về ích lợi của khoa Hải Dương Học (Océanographie) đối với ngành hàng hải – Nguyễn Hải
Đại Nam Thực Lục Chính Biên – Phan Khoang dịch
Tây Thái Hậu – Nguyên tác: Vương Thức
Hộp thư Sử Địa
Số 5 – Tháng 1, 2, 3 – 1967

Đặc khảo về phong tục Tết Việt Nam và các lân bang
Lá thư tòa soạn
Vũ trụ âm dương – Nguyễn Đăng Thục
Nhìn qua các nghi lễ Triều đình Huế – Bửu Kế
Lễ tiến xuân, nghênh xuân dưới triều Nguyễn – Phan Khoang
Giai thoại về câu đối Tết – Tô Nam Nguyễn Đình Diệm
Cảm tưởng về Tết trong Nam – Vương Hồng Sển
Tục thưởng xuân của đồng bào Chàm Hồi Giáo – Dorohiem
Bài chòi ở Bình Định – Tạ Chí Đại Trường
Cổ nhân và các tục lệ về ngày xuân – Phạm Văn Sơn
Tết Lào ở…. xứ Lào – Phạm Trọng Nhân
Lễ Tết của người Quảng Đông tại Trung Hoa và Việt Nam – Tăng Hậu, Thôi Tiêu Nhiên, Lê Thọ Xuân
Lễ Tết Nguyên Đán Chôi Chnăm Thmây của đồng bào Miên – Châu Giang Tử
Mùa lễ Tết trên cao nguyên – Nguyễn Văn Nghiêm
Xuân qua các nẻo đường Sơn Cước – Đỗ Văn Tú
Thưởng xuân trên cao nguyên với rượu cần của đồng bào Thượng – Nguyễn Trắc Dĩ
Bói đầu năm – Hồ Hữu Tường
Giai thoại về thơ khai bút – Bảng Sơn
Những lễ hội ở Hà Tiên trong ba tháng mùa xuân – Đông Hồ
Quan Thượng thưởng xuân – Phù Lang Trương Bá Phát
Tranh Tết – Nguyễn Bá Lăng
Lễ kị ông bà ngày Tết của người Chàm Bà La Môn ở Bình Tuy – Nguyễn Bạt Tụy
Thư tịch về phong tục Tết Việt Nam – X.Y.Z.

Số 6 – Tháng 4, 5, 6 – 1967

Lá thư tòa soạn
Vụ Bắc sứ năm Canh Thìn đời Cảnh Hưng với Lê Quý Đôn và bài trình bằng văn nôm – Hoàng Xuân Hãn
Vấn đề lúa gạo ở Việt Nam trong tiền bán thế kỷ XIX – Nguyễn Thế Anh
Xã hội Việt Nam trước đây có phải là phong kiến không? – Phan Khoang
Thái độ và hành động của nhân sĩ Việt Nam trong khoảng đầu thế kỷ XX – Phạm Văn Sơn
Lịch sử, sử ký, sử học. Những danh từ cần phải định nghĩa và phân biệt – Phạm Cao Dương
Các dòng hải lưu trên đại dương – Phan Đình Tần
Lịch sử bang giao Lào-Việt – Trương Bá Phát, Thái Việt Điểu
Vị trí các lăng tẩm vua Lê
Tìm hiểu về các đảng phái Việt Nam trong thời Pháp thuộc. Việt Nam Quốc Dân Đảng.
Khung cảnh thiên nhiên và ảnh hưởng của nó đến đời sống nông thôn ở châu thổ Nam phần – Quách Thanh Tâm
Đại Nam Thực Lục Chánh Biên. Đệ nhất kỷ, Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng Đế – Phan Khoang dịch
Tây Thái Hậu – Nguyên tác: Vương Thức

Số 7 và 8 – Tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12 – 1967

Đặc khảo về Phan Thanh Giản (1796-1867)
Lá thư tòa soạn
Phan Thanh Giản đi sứ ở Paris – Trương Bá Cần.
Phan Thanh Giản dưới mắt người Pháp – Nguyễn Thế Anh.
Một nghi vấn về tập Tây Phù Nhật Ký – Lãng Hồ
Kinh Lược Đại Thần Phan Thanh Giản với sự chiếm cứ ba tỉnh miền Tây – Phù Lang
Chung quanh cái chết và trách nhiệm của Phan Thanh Giản trước các biến cố của Nam Kỳ cuối thế kỷ 19 – Phạm Văn Sơn
Cuộc đời Phan Thanh Giản – Trần Quốc Giám
Nhơn cuộc du xuân, may gặp kho tàng quý giá về Cụ Phan Thanh Giản – Lê Văn Ngôn
Thái độ của triều đình Huế đối với Phan Thanh Giản – T.Q.G.
Bản án của các Đại Thần nghị xử về việc để thất thủ 3 tỉnh Vĩnh Long – An Giang – Hà Tiên – Tô Nam dịch.
Lương Khê Thi Văn Thảo – Tô Nam – Mai Chưởng Đức – Mộng Tuyết thất tiểu muội trích dịch.
Bài Văn Bia ở Miếu Văn Thánh Vĩnh Long do Phan Thanh Giản soạn – Mai Sơn sưu tập
Bức thư Nôm (26-1-1837) của Phụ Thân gửi cho Phan Thanh Giản
Ý kiến bạn đọc: về địa danh Faifo – Lịch sử súng thần công – Sự tương tàn giữa gia đình hoàng tử Cảnh và vua Minh Mạng
Giới thiệu sách báo
Hộp thơ Sử Địa
Tin tức đặc biệt: Sự thành lập Hội Giáo sư Sử Địa Việt Nam
Mục lục phân tích số 7 & 8 bằng ngoại ngữ


Số 9 và 10 – Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 1968

Đặc khảo về vua Quang Trung
Lá thư tòa soạn
Việt Thanh Chiến Sử – theo Ngụy Nguyên, một sử gia Trung Quốc đời Thanh – Hoàng Xuân Hãn
Trận Đống Đa với chính nghĩa quốc gia – Nguyễn Đăng Thục
Di tích và truyền thuyết về nhà Tây Sơn – Quách Tấn
Vai trò của Nguyễn Huệ trong chế độ quân chính của Tây Sơn – Tạ Chí Đại Trường.
Chiến thắng Nguyễn Huệ trước viện binh Xiêm La – Tạ Chí Đại Trường
Dân Đại Việt ở cuối thế kỷ XVIII – Tạ Chí Đại Trường
Vua Quang Trung qua chính sử của triều Nguyễn – Tạ Quang Phát
Góp thêm về phổ hệ Tây Sơn và chân dung anh em họ – Tạ Chí Đại Trường
Tôn Sĩ Nghị trúng kế “kiêu địch” của Ngô Thời Nhậm – X.X.X.
Để so sánh các anh hùng trước Nguyễn Huệ với Nguyễn Huệ – Phạm Văn Sơn
Tây Sơn Thuật Lược – bản dịch của Tạ Quang Phát
Nguyên nhân của ngày giỗ trận và lý do hưng vong của nhà Tây Sơn – Tô Nam Nguyễn Đình Diệm
Một vài phương thuật để nghiên cứu về Tây Sơn – Hồ Hữu Tường
Vài tài liệu mới lạ về những cuộc bắc tiến của Nguyễn Huệ – Đặng Phương Nghi

Số 11 – Tháng 7, 8, 9 – 1968

Lá thư tòa soạn
Việt Nam và các Đông Ấn công ty – Nguyễn Hải
Thử tìm hiểu về Lũy Trường Dục và Lũy Đồng Hới – Ông và Bà Trần Đăng Đại
Những trương đầu của lịch sử hai xứ Thuận Quảng. Những đợt di dân đầu tiên trong cuộc Nam tiến của dân tộc Việt Nam – Phan Khoang
Cuộc Duy Tân khởi nghĩa 1916 và Phan Thành Tài – Lê Ước (Đại Thạch)
Những bức thư chữ Nôm của Nguyễn Ánh do giáo sĩ Cadière sưu tập – Tạ Chí Đại Trường
Phép thi Hương đời Lê Trung Hưng – Nguyễn Kiến (Doãn Thành)
Việt Nam Quốc Dân Đảng tại Hải Ngoại (Nguyễn Huy)
Vài nét về Trường Cổ Điển Học Ba Lê và phương pháp chép sử – Đặng Phương Nghi
Bang giao Lào Việt – Trương Bá Phát và Thái Việt Điểu
Đại Nam Thực Lục Chánh Biên – Phan Khoang
Vụ Bắc Sứ năm Canh Thìn đời Cảnh Hưng với Lê Quý Đôn và bài trình bằng chữ Nôm – Hoàng Xuân Hãn
Tây Thái Hậu – Mai Chưởng Đức
Giới thiệu sách báo
Hộp thơ Sử Địa
Mục lục phân tích bằng ngoại ngữ
Số 12 – Tháng 10, 11, 12 – 1968

Kỷ Niệm 100 năm Nguyễn Trung Trực
Lá thư tòa soạn
Nguyễn Trung Trực, dõng tướng Tân An Phủ – Phù Lang Trương Bá Phát
Xin cung hiến một ít tài liệu về Cụ Nguyễn Trung Trực – Lê Thọ Xuân
Nguyễn Trung Trực, một Kinh Kha của miền Nam – Phạm Văn Sơn
Cải chính một điều lầm tài liệu về Nguyễn Trung Trực – Đông Hồ
Đất khởi nghĩa và vài giai thoại về Nguyễn Trung Trực – Sơn Nam
Tình hình chính trị Việt Nam thời kỳ Nguyễn Trung Trực khởi nghĩa: Quan điểm của Ba Lê, Madrid và Huế về hòa ước Saigon 1862. Phản ứng của nhân dân Việt Nam. Các giáo sĩ – Nguyên bản Nguyễn Xuân Thọ, bản dịch của Nguyễn Huy
Chung quanh vấn đề viết soạn tiểu sử Nguyễn Trung Trực cũng như của các nhân vật lịch sử khác – Vương Hồng Sển
Ý kiến bạn đọc
Giới thiệu sách báo
Hộp thơ sử địa
Mục lục Tập San Sử Địa trong 3 năm (từ 1966 đến 1968)
Mục lục phân tích bằng ngoại ngữ
Phụ lục bằng Pháp ngữ
Số 13 – Tháng 1, 2, 3 – 1969

Kỷ Niệm Chiến Thắng Xuân Kỷ Dậu (Đống Đa)
Lá thư tòa soạn
Trận Đống Đa – Phù Lang Trương Bá Phát
Đống Đa, mâu thuẫn văn hóa vượt biên giới – Tạ Chí Đại Trường
Bắc Hành Tùng Ký – Hoàng Xuân Hãn
Triều đại Quang Trung dưới mắt các nhà truyền giáo tây phương – Đặng Phương Nghi
Tài dùng binh của Nguyễn Huệ – Nguyễn Nhã
Chung quanh các cuộc chiến thắng quân Tôn Sĩ Nghị của vua Quang Trung ngày Tết năm Kỷ Dậu – Phan Khoang
Vài tài liệu về Ngọc Hân Công Chúa và Quang Trung – Tạ Quang Phát
Trái tim bất tử của Lê Chiêu Thống – Tô Nam
Cuộc giao thiệp giữa Quang Trung với Càn Long. Vụ 16 châu và xây đền Sầm Nghi Đống – Lý Văn Hùng
Những đặc điểm về Nguyễn Huệ – Phạm Văn Sơn
Giới thiệu sách báo
Mục lục phân tích bằng ngoại ngữ

Số 14 và 15 – Tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9 – 1969

Lá thư tòa soạn
Bắc Hành Tùng Ký – Hoàng Xuân Hãn
Sau ngót 150 năm. Thử giải điểm thắc mắc của An Toàn Hầu Trịnh Hoài Đức về sử địa nước nhà – Lê Thọ Xuân
Cuộc bạo hành tại Huế ngày 5-7-1885 – Vụ cướp phá hoàng cung – Cuộc đề kháng của vua Hàm Nghi và triều Đồng Khánh – Nguyễn Xuân Thọ
Nguyên nhân khô hạn ở Miền Phan – Nguyễn Huy
Cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng ở nước Chân Lạp giữa Tiêm la và các chúa Nguyễn – Phan Khoang
Tài dùng binh của Nguyễn Huệ – Nguyễn Nhã
Địa danh, di tích lịch sử, thắng cảnh trong vùng người Việt gốc Miên – Lê Hương
Dẫn vào lịch sử – Trần Anh Tuấn
Trung Việt văn hóa luận tập – Mai Chưởng Đức dịch
Sự quan hệ của Bác Cổ Học viện đối với văn hóa nước ta – Bửu Cầm và Cẩm Hà dịch
Đông Dương Cộng sản Đảng – Tài liệu của sở mật thám Đông Dương
Giới thiệu sách báo
Ý kiến bạn đọc
Mục lục phân tích bằng ngoại ngữ
Số 16 – Tháng 10, 11, 12 – 1969

Đặc khảo Việt Kiều tại các lân bang: Miên,Thái, Lào
Lá thư tòa soạn
Việt Kiều tại Thái Lan – Đông Tùng
Sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của Việt Kiều tại Thái Lan – Đông Tùng
Thơ văn cách mạng phổ biến trong giới Việt Kiều ở Thái Lan – Đông Tùng
Đời sống Việt Kiều tại Cao Miên – Lê Hương
Việt Kiều tại Ai Lao qua các thời đại – Tùng Vân
Katay Don Sasorith, Thủ tướng Lào gốc Việt – Tùng Vân
Việt Kiều tại Ai Lao – Phạm Trọng Nhân
Việt Kiều tại Thái Lan – Châu Long
Vai trò của người Việt Nam tại bán đảo Đông Dương – Hãn Nguyên
Bắc Hành Tùng Ký – Hoàng Xuân Hãn
Cuộc tranh giành ảnh hưởng ở nước Chân Lạp giữa Tiêm La và các chúa Nguyễn – Phan Khoang
Ý kiến bạn đọc
Giới thiệu sách báo
Mục lục phân tích bằng ngoại ngữ

Số 17 và 18 – Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 1970

Lá thư tòa soạn
Đồ biểu đối chiếu lịch xưa và công lịch – Hoàng Xuân Hãn
Từ cuộc bảo hộ đến cuộc đô hộ nước Cao Miên thời nhà Nguyễn – Phan Khoang
Bài Tế Nghĩa Trủng Văn do Thoại Ngọc Hầu chủ tế cô hồn tử sĩ sau ngày đào kinh Vĩnh Tế – Nguyễn Văn Hầu
Bài vè Thủy trình từ Huế vô Sài gòn – Bùi Quang Tung
Đất phù sa và phân hóa học trong việc trồng lúa ở Nam Việt Nam – Thái Công Tụng
Quốc hiệu Việt Nam và Đại Nam – Bửu Cầm
Đọc tài liệu của Sở Mật Thám Đông Dương về Đông Dương Cộng sản Đảng – Bàng Thống và Đông Tùng
Làng Xóm – Nhất Thanh
Về các danh xưng chỉ người Chàm – Tạ Chí Đại Trường
Mục đích và ích lợi của Gia phả – Dã Lan Nguyễn Đức Dụ
Trung Việt văn hóa luận tập – Mai Chưởng Đức dịch
Phan Công Tòng – Phù Lang Trương Bá Phát
Vạn Thắng Vương – Tô Nam Nguyễn Đình Diệm
Nạn đói năm Ất Dậu (1945) – Tăng Xuân An
Đất đai nước ta về đời Hùng Vương – Đình Thụ Hoàng Văn Hòe
Niên biểu các nhân danh của những triều vua Việt Nam – Đặng Văn Châu
Giới thiệu sách báo
Mục lục phân tích bằng ngoại ngữ

Số 19 và 20 – Tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12 – 1970

Đặc khảo về Cuộc Nam Tiến của dân tộc Việt Nam
Lá thư tòa soạn
Hà Tiên, chìa khóa Nam Tiến của dân tộc Việt Nam xuống đồng bằng sông Cửu Long – Hãn Nguyên
Sự thôn thuộc và khai thác đất Tầm Phong Long – Chặng cuối cùng của cuộc Nam Tiến – Nguyễn Văn Hầu
Nam Tiến Việt Nam – Nguyễn Đăng Thục
Lịch sử cuộc Nam Tiến của dân tộc Việt Nam – Phù Lang Trương Bá Phát
Vài nét về văn học nghệ thuật Việt Nam trên đường Nam Tiến – Nguyễn Văn Xuân
Những người Việt tiền phong trên bước đường Nam Tiến tại Cao Lãnh – Kiến Phong – Lê Hương
Việc khẩn hoang vùng Rạch Giá – Sơn Nam
Việc mãi nô dưới vòm trời Đông Phố và chủ đất thật của vùng Đồng Nai – Bình Nguyên Lộc
Cột đồng Mã Viện, nguyên tác của Đào Duy Anh – Nhất Thanh dịch
Đồ Bàn Thành Ký – Tô Nam dịch
Di tích Chiêm Thành tại Bình Định – Trần Nhâm Thân
Di tích và cổ vật Chiêm Thành tại Bình Thuận – Lê Hữu Lễ
Thư tịch về cuộc Nam Tiến – Trần Anh Tuấn
Giới thiệu sách báo
Phụ bản tám bản đồ


Số 21 – Tháng 1, 2, 3 – 1971

200 năm phong trào Tây Sơn
Lá thư tòa soạn
Phe chống đảng Tây Sơn ở Bắc với tập “Lữ Trung Ngâm” – Hoàng Xuân Hãn
Công chúa Ngọc Hân Bắc Cung Hoàng Hậu triều Quang Trung – Nhất Thanh
Cuộc khởi dấy và chiến tranh của Tây Sơn – Phù Lang Trương Bá Phát
Việc mất đất sáu châu Hưng Hóa – Nguyễn Toại
Thái độ “kẻ sĩ” triều Quang Trung – Nguyễn Đăng Thục
Kẻ sĩ đời Lê mạt (Giai đoạn Tây Sơn đánh Bắc Hà) – Phạm Văn Sơn
Nguồn động lực Nam Tiến với vùng đất Tây Sơn – Lý Văn Hùng
Chuyện còn truyền lại từ khi nhà Nguyễn Tây Sơn mất ngôi – Thúy Sơn
Những ngày tàn của Tây Sơn dưới mắt của giáo sĩ Tây Phương – Nguyễn Ngọc Cư
Sử học Tây phương sau Chiến tranh thế giới thứ hai – Hoàng Ngọc Thành
Giới thiệu sách báo


Số 22 – Tháng 4, 5, 6 – 1971

Lá thư tòa soạn
Phe chống đảng Tây Sơn ở Bắc với tập “Lữ Trung Ngâm” – Hoàng Xuân Hãn
Giao Châu thời Lục Triều – Bửu Cầm
Thủy trình đường ghe từ Huế (Thừa Thiên) ra Nam Định – Bùi Quang Tung
Vài tài liệu Pháp về cuộc khởi nghĩa Trương Công Định tại Gò Công – Nguyễn Ngọc Cư
Nguyễn Quyền (thời gian bị an trí ở Bến Tre) – Nguyễn Duy
Ngọc phả tướng công Đại vương công thần đời Trưng Vương – Đình Thụ Hoàng Văn Hòe
Tìm hiểu suối nước nóng thiên nhiên tại Bình Thuận – Lê Hữu Nghĩa
Chuyến du khảo vào nông trại Thới Sơn – Nguyễn Văn Hầu
Nguyên nhân vụ án Tiền-quân Thành – Tô Nam
Cao-Đạt trước một phiên tòa lịch sử – Đông Tùng
Tân Việt Cách mạng Đảng – tài liệu Sở mật thám Đông Dương (Nguyễn Ngọc Cư dịch)
Mỏ và tinh khoáng kỹ nghệ ở Việt Nam Cộng Hòa – Lạp Chúc Nguyễn Huy
Trung Việt văn hóa tạp luận – Mai Chưởng Đức dịch
Thử tìm hiểu vấn đề gia phả ở miền Nam – Nguyễn Đức Dụ
Khâm Định An Nam Kỷ Lược – Nguyễn Khắc Kham
Giới thiệu sách báo
Tin tức đặc biệt
Phụ trương
Quelques documents inédits sur la révolte de Trương-Công-Định à Gò Công (1861-63) – Bùi Quang Tung

Số 23 và 24 – Tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12 – 1971

Đặc Khảo Đà Lạt
Lá thư tòa soạn
Một vài ký vãng về hội nghị Đà Lạt – Hoàng Xuân Hãn
Lịch sử phát triển Đà Lạt (1893 – 1954) – Hãn Nguyên
Ít dòng nhật ký về hội nghị trừ bị Đà Lạt 1946 – Trần Văn Tuyên
Bác sĩ Yersin, người đầu tiên tìm ra vùng đất Đà Lạt – Nguyễn Văn Y
Ấp Hà Đông – Nguyễn Nhân Bằng
Các điều kiện đất đai và vài cảm nghĩ về sinh môi tại vùng Đà Lạt – Thái Công Tụng
Vài nét đại cương về hình thể đất đai của vùng Đà Lạt (Tuyên Đức) – Võ Đình Ngộ
Địa chất vùng Đà Lạt – Nguyễn Văn Vân
Khí hậu Đà Lạt – Nguyễn Kim Môn
Rau Cải Đà Lạt – Vũ Văn Tiếp
Quần thụ Thông 3 lá ở cao nguyên Đà Lạt: Một tài nguyên thiên nhiên quan trọng cần phải cứu vãn – Nguyễn Hữu Đính và Nguyễn Hữu Hài
Tình trạng hiện tại và triển vọng tương lai của ngành trồng cây ăn trái ôn đới tại Đà Lạt – Phạm Văn Lộc
Thông hai lá ở cao nguyên Đà Lạt – Nguyễn Văn Tài
Khái lược về sinh hoạt nhân văn và kinh tế của Đà Lạt – Phạm Văn Lưu và nhóm sử địa Đà Lạt
Phần chỉ dẫn du lịch về thành phố Đà Lạt – Nhóm sử địa Viện Đại học Đà Lạt
Bản đồ du lịch thành phố Đà Lạt – Bản đồ Đà Lạt và các vùng phụ cận và 30 phụ bản – Nha Địa Dư Quốc gia


Số 25 – Tháng 1, 2, 3 – 1972

Lá thư tòa soạn
Phe chống đảng Tây Sơn ở Bắc với tập “Lữ Trung Ngâm” – Hoàng Xuân Hãn
Một quyển sử – Nhất Thanh
Tương quan giữa những hình chạm trên trống đồng Việt tộc và bài “Đồng Quân” trong Sở Từ – Bửu Cầm
Hoạch định và phát triển nông nghiệp dựa vào các vùng thiên nhiên ở Nam Việt Nam – Thái Công Tụng
Bọn Cờ Đen hạ sát Francis Garnier – Phù Lang Trương Bá Phát
Gia đình và Gia phả – Dã Lan Nguyễn Đức Dụ
Một chuyến ghé thăm giã từ xứ Chàm Bình Thuận – Tạ Chí Đại Trường
Tân Việt Cách mạng Đảng – Sở Mật Thám Đông Dương (Nguyễn Ngọc Cư dịch)
Thư tịch chú giải lịch sử Việt Nam qua Tạp chí Revue Indochinoise (1893-1925) – Trần Anh Tuấn
Trung Việt văn hóa luận tập – Mai Chưởng Đức dịch
Phái đoàn thám hiểm sông Cửu Long Doudart De Lagrée (1866-1868) – Trần Anh Tuấn
Giới thiệu sách báo

Số 26 – Tháng 1, 2, 3 – 1974

Kỷ niệm 300 năm ngưng chiến nam bắc phân tranh thời Trịnh Nguyễn
Lá thư tòa soạn
Đúng ba trăm năm trước – Hoàng Xuân Hãn
Khảo sát một tài liệu lịch sử quý giá – có hay không niên hiệu “Hàm Nghi năm thứ IV” – Nguyễn Quang Tô
Mấy khu lăng mộ miền châu thổ Long Giang liên quan đến Thoại Ngọc Hầu – Nguyễn Văn Hầu
Duyên văn tự đưa tới sự nghiệp cách mạng – Sự gặp gỡ giữa cụ Phan Bội Châu và cụ Nguyễn Thượng Hiền – Hồng Liên Lê Xuân Giáo
Các điều kiện đất đai tại đồng bằng Ninh Thuận – Thái Công Tụng
Từ vụ ám sát Bazin năm 1929 đến cuộc khởi nghĩa Yên Báy năm 1930 của Việt Nam Quốc Dân Đảng – Trương Ngọc Phú
Trần Thái Tông và tác phẩm Khóa Hư Lục – Lê Hữu Mục
Chiến trận Tham Lương năm Nhâm Dần (1782) – Phù Lang Trương Bá Phát
Văn khố Việt Nam – Nguyễn Hùng Cường
Các tính ngôi vị các ông Tổ trong gia phả – cách vẽ phả đồ – Dã Lan Nguyễn Đức Dụ
Thượng kinh ký sự – Ứng Nhạc Vũ Văn Đĩnh
Đọc sách báo

Số 27 và 28

Số 29 – Tháng 1, 2, 3 – 1975

Đặc khảo về Hoàng Sa và Trường Sa
Thử đặt “vấn đề Hoàng Sa” – Nguyễn Nhã
Quần đảo Hoàng Sa – Hoàng Xuân Hãn
Phúc trình về công tác nghiên cứu phốt-phát lần cuối cùng tại quần đảo Hoàng Sa của phái đoàn chuyên viên hỗn hợp Nhật-Việt vào mùa thu năm 1973 – Trần Hữu Châu
Phúc trình cuộc thám sát hòn Nam Yít thuộc quần đảo Trường Sa vào mùa thu năm 1973 – Trịnh Tuấn Anh
Những sử liệu tây phương minh chứng chủ quyền của Việt Nam và quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa từ thời Pháp thuộc đến nay – Thái Văn Kiểm
Hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa giữa Đông Hải – Lam Giang
Hoàng Sa và Trường Sa, lãnh thổ Việt Nam – Lãng Hồ
Những sử liệu chữ Hán minh chứng chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua nhiều thế kỷ – Hãn Nguyên
Thử khảo sát về quần đảo Hoàng Sa – Sơn Hồng Đức
Hoàng Sa dưới mắt nhà địa chất H. Fontaine – Lạp Chúc Nguyễn Huy
Phương diện địa danh học của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa – Võ Long Tê
Nhận xét về các luận cứ của Trung Hoa liên quan tới vấn đề chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa – Quốc Tuấn
Hoàng Sa qua vài tài liệu văn khố của Hội Truyền giáo Ba Lê – Nguyễn Nhã
Các văn kiện chính thức xác nhận chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ thời Pháp thuộc tới nay – Bà và Ông Trần Đăng Đại
Hoàng Sa qua những nhân chứng – Trần Thế Đức
Thư mục chú giải về Hoàng Sa – Nhóm thư tịch sử địa
Phụ lục: Biến cố Hoàng Sa tạo phấn khích sáng tác Đại hùng ca – Phạm Thiên Thư


BẠN CẦN HỖ TRỢ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com

ZaloPage: http://oa.zalo.me/3367291310425812126

Bách Khoa Thư Lịch Sử – Kingfisher

17 Sep

Bách Khoa Thư Lịch Sử
Tác giả: Kingfisher
Người dịch: Nguyễn Đức Tĩnh & Ngô Minh Châu
NXB Từ Điển Bách Khoa 2014

478 Trang

Chứa đầy các những sự kiện lôi cuốn và những thông tin giá trị, cuốn Bách khoa thư lịch sử được bổ sung và cập nhật sau nhiều lần xuất bản, là chiếc chìa khóa để mở ra quá khứ. Từ sự kiện thành lập La Mã và đế quốc Byzantine đến cuộc đổ bộ đầu tiên lên Mặt trăng của loài người và sự chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, tất cả lịch sử thế giới được thổi cho sức sống mới dưới một ngôn từ chắt lọc và am hiểu. Mang trong mình những mô tả sự kiện thú vị, những minh họa phong phú, những bức ảnh chất lượng cao, cuốn cẩm nang sẽ là một niềm hứng thú vô bờ với các độc giả trẻ quan tâm tới lịch sử.

– Tranh ảnh màu ấn tượng, kích thích độc giả tìm hiểu thêm

– Lời văn rõ ràng, sinh động và am hiểu

– Tiểu sử các nhân vật lịch sử quan trọng có đi kèm minh họa

– Làm nổi bật trong khung các mốc thời gian chính về những sự kiện chủ yếu của mỗi thời đại

– Có riêng các phần về nghệ thuật, kiến trúc và công nghệ của mỗi thời đại

– Niên biểu tra cứu liệt kê các nhân vật chủ chốt và các sự kiện theo trình tự thời gian


BẠN CẦN HỖ TRỢ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com

ZaloPage: http://oa.zalo.me/3367291310425812126

Việt Nam Tranh Đấu Sử – Phạm Văn Sơn

7 Sep

Việt Nam Tranh Đấu Sử
NXB Vũ Hùng Hà Nội 1951
Phạm Văn Sơn
269 Trang

Nước Việt Nam thân yêu của chúng ta sở dĩ còn tồn tại tới nay cũng vì chúng ta không quên nguồn gốc. Mà quên làm sao được khi chúng ta có một giải non sông gấm vóc chạy dài từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, cảnh trí như tranh vẽ, nguyên liệu thiên nhiên dồi dào, những cánh đồng phì nhiêu bát ngát thừa nuôi sống trên hai chục triệu con người và hứa hẹn rất nhiều về mọi cuộc mở mang rộng lớn cho đời sống của dân tộc!

Về tinh thần, chúng ta có một nền văn hóa cố cựu, nhiều thuần phong mỹ tục, một trật tự xã hội điều hòa và trong bao nhiêu thế hệ, người công dân đã tìm được đầy đủ cái sinh thú giữa gia đình cũng như ngoài quốc gia hùng mạnh.

Những sự trạng tốt đẹp đó là công nghiệp của nghìn đời là một cuộc tranh đấu của tiền nhân liên miên vô tận từ 4.000 năm lập quốc đến giờ.

Chúng ta có thể kiêu hãnh được ông cha để lại một gia tài vô cùng quý giá nhường ấy mà vì vậy cuốn Lịch sử Việt Nam của chúng ta đả được người ngoại quốc chú ý đến rất nhiều.

Chúng tôi cầm bút biên chép riêng những trang sử tranh đấu của nước nhà qua các thời đại không thể không ngược dòng thời gian để lòng rung động với những cái oai hùng của quá khứ, rồi sau đây theo dõi hiện tại và tìm hiểu tương lai trong một phút tự sỉ và tự hào.


Mục lục


– Nước Việt Nam qua các triêu đại
– Chúng ta đã gặp gỡ người Trung Hoa
– Hai bà Jeanne d’Apc của Việt-Nam thượng cồ thời đại
– Đánh Tống, bình chiêm
– Nhà Trần xung đột với Mông Cổ
– Người anh hùng áo vải đất Lam Sơn hay là cuộc đụng chạm bằng binh đao với nhà Minh
– Bình ngô đại cáo
– Sự xung đột cuối cùng giữa Việt Nam và Trung Hoa
– Nguyễn Vương thống nhất nước Nam
– Cuộc nam tiến của Việt Nam
– Việt Nam cận đại. Cuộc đụng chạm với Tây Phương
– Người Pháp bình luận tinh thần tranh đấu của Việt Nam thế nào?
– Bảng ghi từng năm của các cuộc vận động độc lập của Việt Nam từ 1861 đến mùa thu 1945
– Phong trào văn thân Việt Nam
– Hoàng Diệu, tinh thần liêm sỉ của sĩ phu Việt Nam
– Tôn Thất Thuyết và phong trào Cần Vương
– Phong trào Đông du và kỳ ngoại hầu Cường để
– Những vị vua anh hùng của triều Nguyễn
– Mấy nhà cách mạng trứ danh của Việt Nam
– Việt Nam mất độc lập do những hòa ước nào?
– Các đảng cách mạng Việt Nam
– Việt Nam quốc dân Đảng
– Các Đảng phái quốc gia
– Từ Hà Nội đến Đà Lạt và Fontainebleau
– Cựu hoàng Bảo Đại
– Hai văn kiện quan trọng về thỏa hiệp Ellyse’e
– Công điệp (giải thích) của tổng thống cộng hoad Pháp
– Giai đoạn thực hành thỏa hiệp 8-3-49
– Việt Nam gia nhập đại gia đình quốc tế


BẠN CẦN HỖ TRỢ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com

ZaloPage: http://oa.zalo.me/3367291310425812126

41 Năm Làm Báo – Hồ Hữu Tường

5 Sep

41 Năm Làm Báo
NXB Trí Đăng 1972
Tác giả: Hồ Hữu Tường
191 Trang

Hồ Hữu Tường sinh ngày 8 tháng 5 năm 1910 tại làng Thường Thạnh, huyện Cái Răng, tỉnh Cần Thơ, con ông Hồ Văn Sây và bà Võ Thị Nữ, cháu nội ông Hồ Văn Điểu.
Xuất thân trong một gia đình nghèo, cha mẹ làm tá điền cho người cậu là điền chủ và hội đồng. Tại nhà cậu, sáu tuổi, Hồ đã đọc Nam Phong. Cha đặt cho cái tên cúng cơm là thằng Thuộc vì đọc đâu nhớ đấy


41 Năm Làm Báo là câu chuyện đời, chuyện nghề của một ký giả miền Nam lão thành mà cuộc đời gắn chặt cùng nhiều biến động của dân tộc. Mỗi trang sách còn là một thước phim tài liệu sống động, đôi chỗ hài hước nhưng chân thực về cuộc đời viết sách, làm báo, làm chính trị của Hồ Hữu Tường và những đồng chí cùng thời với ông: Nguyễn An Ninh, Phan Văn Hùm, Tạ Thu Thâu – những con người thuộc một thế hệ trẻ trung, phóng khoáng, dấn thân, không chọn vinh thân phì gia mà coi cách mạng là con đường tất yếu của cuộc đời mình trong thời mất nước.

“… khi viết hồi ký nầy, tôi sẽ có dịp nhắc đến một số người, một số việc, một số cảnh vật, mà nếu tôi không nhắc đến, e sẽ bị chôn vùi trong lãng quên. Vậy thiên hồi ký nầy có thể kể là một chứng tích lịch sử, mà khi tôi nói đến “cái tôi”, ấy không phải vì mục đích muốn khoe mình, mà là muốn tài liệu nầy có tánh cách nhân chứng. Sử gia có thể lượm lặt trong thiên hồi ký nầy một ít tài liệu, về khoảng từ năm 1926 cho đến ngày nay. Ít nữa, công viết không hoài, đến nỗi tiếc sao đã phí phạm vô ích.” – Trích lời tác giả Hồ Hữu Tường.

 

BẠN CẦN HỖ TRỢ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com

ZaloPage: http://oa.zalo.me/3367291310425812126

Bên Giòng Lịch Sử – Linh Mục Cao Văn Luận

4 Sep
Bên Giòng Lịch Sử 
Tác giả: Linh Mục Cao Văn Luận
NXB Trí Dũng 1972
429 Trang

Linh mục Cao Văn Luận sinh năm 1908 tại Hà Tĩnh, trong một gia đình Công giáo lâu đời. Thuở nhỏ tu học tại chủng viện Xuân Bích, Hà Nội. Khoảng năm 1939, thụ phong linh mục, sau đó du học tại Pháp. Năm 1947, Cao Văn Luận về nước làm cha xứ tại một họ đạo ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Năm 1949, Ông vào Huế dạy triết học tại trường Quốc học.
Năm 1957, Cao Văn Luận cùng một số trí thức miền Trung vận động thành lập Viện Đại học Huế và giữ chức Viện trưởng Viện này từ 7/1957 đến năm 1963. Tháng 8 năm 1963, Cao Văn Luận bị chính quyền Ngô Đình Diệm cách chức Viện trưởng vì cho rằng ông không có biện pháp cứng rắn đối phó với sinh viên Phật giáo đấu tranh chống chế độ.
Sau Cuộc đảo chính tại Việt Nam Cộng hòa năm 1963, Cao Văn Luận quay lại làm Viện trưởng Đại học Huế trong một thời gian ngắn từ 11/1963- 9/1964, sau đó ông giảng dạy tại Đại học Văn khoa Sài Gòn cho đến năm 1975. Ông mất ngày 20 tháng 7 năm 1986 tại Hoa Kỳ.

Sau khi Tổng thống Ngô Đình Điệm bị giết, những biến chuyển chính trị và quân sự dồn dập xảy ra trên đất nước Việt Nam làm cho tôi nghĩ rằng Ông Diệm không phải là một nhân vật không thể thay thế được. Nhưng ít ra Ông cũng là một nhân vật cần thiết cho đất nước Việt Nam trong một giai đoạn nào đó. Nguyên nhân thất bại của Ông Diệm, của những giấc mơ, những cố gắng, những kế hoạch của Ông Diệm có lẽ là ở chỗ Ông, hay ít ra vài người quanh Ông và thân thiết với Ông không chịu hiểu rằng sự cần thiết của Ông Diệm đối với đất nước Việt Nam chỉ là một sự cần thiết trong một giai đoạn đặc biệt nào đó thôi. Khi giai đoạn lịch sử đó qua đi, thì sự cần thiết đó cũng không còn. Đáng lý Ông Diệm và chế độ phải biết thay đổi nhanh chóng để thích ứng với những đòi hỏi của một giai đoạn lịch sử mới, hoặc là phải biết lùi ra khỏi chỗ đứng Ông đã chiếm giữ trong giai đoạn mà sự có mặt của Ông cần thiết cho đất nước.

Với tư cách một người gần gũi, có thể nói là thân thiết với Ông Diệm mà lại không phải lệ thuộc quá nhiều vào quyền hành và sự chỉ huy của Ông tôi đã được nhìn những cố gắng, những thành công, những thất bại và những sai lầm của Ông. Trước những tin tức, những lập luận, những xuyên tạc quanh Ông Diệm và chế độ tôi cảm thấy cần phải viết lại những hiểu biết, những nhận xét, những chứng kiến của tôi về những việc làm cũng như về đời sống, tư cách của Ông để sau này nếu những người nào muốn tìm hiểu sự thật về giai đoạn lịch sử- mà sự có mặt của Ông Diệm là cần thiết và quan trọng- có thêm một soi sáng, một nhận định không có ác ý, không thiên vị.

Những hoàn cảnh đặc biệt, những may mắn lạ lùng đã cho phép tôi gặp gỡ và nhiều lúc tham dự, hợp tác với những nhân vật đã làm nên lịch sử Việt Nam trong 30 năm qua. Luôn luôn tôi đã tham dự vào những biến cố lịch sử này với tư cách một nhân chứng hơn là một kẻ trong cuộc, nhưng lại là nhân chứng đứng ở một vị thế nhìn thấy nhiều việc mà nhiều người không thấy được. Người tìm hiểu lịch sử càng có được nhiều nguồn tin, nhiều tài liệu bao nhiêu càng hay bấy nhiêu. Thiên hồi ký của tôi hy vọng là một trong những nguồn tin và tài liệu đó.

Tôi đã nhiều lần có dự định ghi lại những điều mình nhìn thấy, chứng kiến, tham dự trong mấy chục năm qua. Nhưng luôn luôn tôi phải đình hoãn công việc đó, vì những việc làm cấp bách, những bận rộn trong nhiều0 nhiệm vụ. Sau khi Ông Ngô Đình Diệm mất, tôi có lần đã nghĩ rằng bây giờ là lúc tôi có thể yên ổn ngồi lại viết thiên hồi ký dự định từ lâu. Nhưng những biến cố dồn dập lại làm cho tôi hồi hộp theo dõi, và một lần nữa hoãn việc ghi chép, với hy vọng rằng những biến cố đó sẽ giúp tôi hiểu thêm vai trò và sự cần thiết của Ông Diệm trong giai đoạn 10 năm qua.

Thời gian trôi qua cũng giúp cho tôi, và dân chúng Việt Nam có thể nhìn Ông Diệm với một tầm nhìn khách quan và vô tư hơn. Những kẻ một lần gắt gao chỉ trích bài bác Ông Diệm và những việc làm của Ông, đã có dịp tự đặt câu hỏi: sự thanh toán Ông Diệm và chế độ Ông Diệm phải chăng là một sai lầm tai hại và nguy hiểm? Những hỗn loạn chính trị, những thất bại quân sự sau ngày 1/11/1963 đã trả lời cho câu hỏi đó. Tôi nhớ đại sứ Nolting, đại tướng Harkins đã viết ra, hoặc trả lời những cuộc phỏng vấn xác nhận điều đó; những người đã góp tay thanh toán Ông Diệm và chế chế độ Ông Diệm ít có ai lấy làm hãnh diện về việc làm của họ.

Cuối năm 1969 những người bạn trẻ đến gặp tôi, bàn bạc với tôi về sự cần thiết và nên ghi chép lại những điều tôi đã thấy trong những năm qua, trong một thiên hồi ký càng vô tư bao nhiêu càng hay bấy nhiêu. Tôi đồng ý, và với sự góp tay của những người bạn trẻ đó, tôi đã thực hiện thiên hồi ký khi đăng báo đã mang một nhan đề có lẽ hơi khoe khoang:

“Hồi ký lột mặt nạ lịch sử”.

Tôi không đồng ý về cái tên gọi gán cho thiên hồi lý nhỏ bé và khiêm tốn của tôi. Vậy nên khi sửa chữa lại, bổ khuyết thêm để in thành sách, tôi xin chọn một tên gọi khác “Bên giòng lịch sử 1940-1965”.

Đó là tất cả những lý do lớn nhỏ đã thúc đẩy tôi thực hiện thiên hồi ký này. Tôi không hy vọng tất cả những mong ước của tôi đặt vào thiên hồi ký có thể thành tựu. Tôi cũng không dám tin rằng thiên hồi lý này soi sáng được những biến cố lịch sử phức tạp trong mấy chục năm qua. Tôi chỉ muốn góp vào những tài liệu lịch sử một vài hiểu biết riêng của tôi, và giúp cho những kẻ muốn tìm hiểu lịch sử một lối nhìn riêng.Mục Lục

MỤC LỤC


– 1 – Lý Do Nào Thúc Đẩy Tôi Viết Hồi Ký

– 2 – Những Cái Mốc Trong Lịch Sử

– 3 – Hy Vọng Và Tỉnh Mộng Của Người Việt Nam Ở Pháp

– 4 – Vua Duy Tân Và Phong Trào ‘’Cờ Tự Trị’’ Tại Pháp

– 5 – Những Bí Ẩn Từ ‘’Lon’’ Chuẩn Úy Đến ‘’Lon’’ Đại Tá Của Ông Vua Cách Mạng

– 6 – Trung Thành Với Mẫu Quốc…

– 7 – Cộng Sản Pháp Và Nền Độc Lập Ở Việt Nam

– 8 – Ba Lần Gặp Gỡ Hồ Chí Minh

– 9 – Lần Gặp Gỡ Thứ Nhất Giữa Tôi Và Cụ Hồ

– 10 -Cụ Hồ khuyên tôi: Chú còn trẻ, đẹp trai, Không lấy vợ uổng quá

– 11 –Những hoạt động của Hồ Chí Minh trong ba tháng rưỡi ở Pháp

– 12 –Ngày Cát-To-Duy-Ê ( 14/ 7) 1946: Cụ Hồ thành Quốc Khách của Pháp

– 13 –Lần thứ ba, cụ Hồ nói rõ phải đánh Tây nếu…

– 14 –Hồ Chí Minh yêu cầu tôi viết một lá thơ…

– 15 –Cụ Hồ đến phòng ngủ Bộ trưởng Bộ Thuộc Địa Pháp

– 16 –Suốt hai ngày cuối cùng, cụ Hồ không ra khỏi phòng

– 17 –Ở Pháp nghe tiếng vọng chiến tranh từ nước nhà

– 18 –Nhìn cảnh trâu cày mắt rưng lệ

– 19 –Gặp các cộng sự viên đầu tiên của Ngô Đình Diệm

– 20 –Huế điêu tàn và buồn thảm

– 21 –Câu chuyện bên lò sưởi năm 1948

– 22 –Bảo Đại: Con người chán chường và thấm mệt

– 23 –Cha Houssa, người đưa ông Diệm vào chính trường Mỹ

– 24 –Ngô Đình Cẩn, người có trí nhớ phi thường

– 25 –Ông Cẩn nhờ tôi xuất ngoại gặp ông Diệm

– 26 –Gặp lại cụ Diệm ở Ba-Lê

– 27 –Ông Diệm tâm sự: Tôi cũng mong về, nhưng Bảo Đại chưa nói chi, không lẽ mình năn nỉ

– 28 –Cuộc hội kiến với Nguyễn Đệ

– 29 –Cuộc hội kiến với một lãnh tụ Cộng sản Nguyễn Khắc Viện

– 30 –Chuyến sang Mỹ đầu tiên

– 31 –Bác sĩ Phan Quang Đán sẵn sàng hợp tác với cụ Diệm

– 32 –Từ Nữu Ước trở lại Ba-Lê

– 33 –Ông Diệm trở vế nước lập chính phủ: 7-7-1954

– 34 –Công đầu của Tổng thống Diệm: Định cư 1.000.000 người

– 35 –Ông Diệm đối với Bình Xuyên và các đảng phái chính trị

– 36 –Thời thịnh đạt nhất của chế độ Diệm

– 37 –Ông Diệm và văn hóa giáo dục

– 38 –Chế độ bắt đầu nứt rạn

– 39 –Chế độ bị dư luận và Chính quyền Mỹ chống đối

– 40 –Lần gặp gỡ cuối cùng với Tổng thống Diệm

– 41 –Cơn hấp hối của chế độ

– 42 –Cuộc đảo chánh và cái chết của Tổng thống Diệm

– 43 –Tôi trở lại Huế

-44-Những cơn sóng gió mới

– 45 –Vĩnh biệt Huế


BẠN CẦN HỖ TRỢ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com

ZaloPage: http://oa.zalo.me/3367291310425812126

Về R – Kim Nhật

14 Aug

Về R – Viết về bí mật của mặt trận giải phóng miền Nam

Tác giả: Kim Nhật

NXB Hoa Đăng 1973

564 Trang

“Về R” là tác phẩm của Kim Nhật, một đảng viên ĐCSVN về hồi chánh, viết về Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và Trung ương Cục R.

Xin ghi nhận nơi đây lời cảm ơn chân thành :
– Các bạn bên kia chiến tuyến trở về
– Các bạn bè thân hữu
– v.v…

Đã giúp tài liệu, ý kiến để hoàn thành.

Xin gửi: Thế hệ hôm nay và ngày mai. (KN)

Quan điểm người viết

1. Trước tiên, người viết xin ghi nhận nơi đây lời cảm ơn chân thành các Bạn từ bốn phương, ở quốc nội cũng như quốc ngoại, đã điện thoại cũng như thư về góp ý kiến, phê bình, và ngõ ý sốt ruột trông chờ “Về R” tập II, tập III sau khi tập I được in, phát hành từ năm 1967, nhất là đối với các bạn chỉ được nghe đồn nhưng không tìm mua được tập I bất kỳ ở hiệu sách nào, dù gửi thư kèm cước phí đến tác giả hoặc nhà xuất bản. Bởi sách được bán hết trong thời gian rất ngắn sau khi phát hành với số lượng rất khiêm nhường 10.000 cuốn.

Kế đến người viết xin được tạ lỗi cùng các Bạn, cầu xin một sự thông cảm, tha thứ về những lỗi lầm trong “Về R” tập I do Sống xuất bản. Những lỗi lầm đó gồm : In ấn cẩu thả, dẫy đầy những lỗi chính tả v.v… đặc biệt là có một số chi tiết tài liệu viết sai, đáng trách, cần phải được chữa lại cho đúng.

2. “Về R” được đến tay các bạn ngày hôm nay, là “Về R toàn tập” vừa tái bản lần thứ nhất tập I, vừa xuất bản tập II và tập III. Nghĩa là tập I, II, III được in chung. Những chi tiết sai trong tài liệu cũng như những lỗi lầm khác được người viết cố gắng chữa lại một cách cẩn trọng.

3. “Về R” là tác phẩm tài liệu chiến tranh, đã được đăng trên nhật báo Sống trong năm 1967, trước khi gom lại in thành sách. Do đó, về phần kỹ thuật, có thể có nhiều điều làm các bạn không được hài lòng, mong các Bạn không nỡ trách.

Thiên tài liệu này được viết từ năm 1967, nên những điều ghi chép ở đây, nếu được phép gọi nó là “dữ kiện lịch sử”, xin các bạn hiểu cho rằng giá trị của nó được giới hạn từ 1967 trở về trước. Những gì xẩy ra ở giai đoạn đó, không giống như những điều ta được thấy được biết hôm nay.

4. Người viết xin được lập lại phần quan điểm đã viết trong lần xuất bản năm 1967 vài đoạn :

“Trong bất cứ cuộc chiến nào, kẻ chủ động là kẻ biết đánh giá thật đúng thực chất của đối phương. Kẻ chiến thắng là kẻ biết ta, biết địch – biết từ chỗ mạnh đến chỗ yếu, biết từ chỗ tốt đến chỗ xấu. Có như thế ta mới hóa giải được cái mạnh của địch và biết đem cái yếu của địch làm cái mạnh của ta cũng như biến cái xấu của địch thành cái tốt của ta.

Điều đáng quan tâm là biết lợi dụng, khai thác cái tốt của địch làm cho cái xấu của ta biến trở thành tốt hơn địch.

Viết thiên tài liệu này, chúng tôi cố gắng đạt đến mức chính xác tồi đa và cố gắng thật vô tư trong cách trình bày sự kiện. Lớn tiếng, hò hét, đặt điều thêm bớt, gán cho kẻ địch những điều do mình tưởng tượng, chúng tôi nghĩ rằng điều đó không nên làm vì tự nó làm giảm giá trị của ta và nhất là có thể gây nên phản tuyên truyền, mà hậu quả cái hại không sao lường được”.

Dựa vào quan điểm trên đây, chúng tối xin được giới thiệu đến các bạn thiên tài liệu này, để hiểu phần nào về cuộc sống, về tổ chức và những gì đã xẩy ra trong những ngày đầu của cái gọi là “Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam” ở vùng đất gọi là R – vùng căn cứ của Trung Tâm Chỉ Huy điều khiển chiến tranh của Cộng Sản Hànội tại miền Nam – mong được góp phần nhỏ công sức trong công cuộc bảo vệ chung cho mảnh đất tự do đầy khói lửa này. (KN)


BẠN CẦN HỖ TRỢ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com

ZaloPage: http://oa.zalo.me/3367291310425812126