Archive | Uncategorized RSS feed for this section

Dịch Kinh Tường Giải – Quyển Thượng & Quyển Hạ – Thu Giang Nguyễn Duy Cần

2 Nov

Nguồn Dịch Kinh Tường Giải – Quyển Thượng & Quyển Hạ – Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Bộ Mật Tông (Kim Cương Thừa) – Thích Viên Giác – Tủ Sách Kinh Mật Tạng

4 May

BỘ MẬT TÔNG (Bốn Tập)
Dịch Giả : Tỳ Khưu Thích Viên Đức

MỤC LỤC 


A. TẬP MỘT 

HIỂN MẬT VIÊN THÔNG THÀNH PHẬT TÂM YẾU

Lời nói đầu của dịch giả
Lời tựa của soạn giả
1. Hiển giáo Tâm yếu
2. Mật giáo Tâm yếu
3. Hiển Mật Song Biên
4. Vui mừng được gặp lời trước thuật
5. Chuẩn Ðế Sám Pháp
6. Vào đạo tràng trì Chú Chuẩn Ðề
7. Cách dùng kính đàn và an chín chữ chú Chuẩn Ðề
8. Nhập nhà mới và trị bệnh
9. Chú Tỳ Lô Giá Na Phật
10. Chú Quảng Bát


B. TẬP HAI
KINH ÐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG

Lời giới thiệu
Lời Tựa
1.Kinh Ðại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, quyển 1
2.Kinh Ðại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương , quyển 2
3.Kinh Ðại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, quyển 3
4.Kinh Ðại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, quyển 4
5 Kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Ðại Chuẩn Ðề Ðà La Ni
6 Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Ðại Chuẩn Ðề Ðà La Ni Pháp
7 Thất Câu Chi Ðộc Bộ pháp
8 Chuẩn Ðề Biệt pháp
9 Kinh Thánh Lục Tự Tăng Thọ Ðại Minh Ðà La Ni


C. TẬP BA
KINH CHUẨN ÐỀ ÐÀ LA NI HỘI THÍCH

Quyển Thượng
1. Lời tựa của ngài Hoằng Tán
2. Phần kinh văn
3. Nghi quỹ niệm tụng
Quyển Trung
4. Văn tán thán
5. Bổn tôn Ðà La Ni bố tự pháp
6.Tư duy tự mẫu chủng tử nghĩa quán tưởng Phạn tự
7. Phiến để ca pháp. Dứt tai ương pháp môn
8. Bố sắc trí ca pháp. Tăng ích pháp môn
9. Phạt thi ca ra noa pháp. Kính ái pháp môn
10. A tỳ giá lỗ ca pháp. Hàng phục pháp môn
Quyển Hạ
11. Phương pháp họa tượng Chuẩn Ðề Tôn Na Bồ Tát
12. Pháp sám ngũ hối
13. Trì tụng pháp yếu
14. Tu bi điền và kính điền
15. Quán Tự Tại Bồ Tát cam lồ chơn ngôn
16. Lục Tự Ðại Minh chơn ngôn
17. A Di Ðà Phật nhất tâm tự chú
18. Văn Thù Bồ Tát ngũ tự tâm chú
19. Ðại bảo quảng bát lầu các thiện trụ bí mật Ðà La Ni
20. Công đức Bảo Sơn thần chú
21. Tam tự tổng trì chơn ngôn
22. Sổ châu công đức pháp
23. Hành du già bí mật pháp yếu
24. Tụng kệ, sái tịnh, kiết ấn hộ thân
25. Tịnh pháp giới, kiết giới, triệu thỉnh, cúng dường
26. Bổn tôn gia trì
27. Tán thán
28. Phụ bản trì chú tháp 


D. TẬP BỐN
KINH MẠT PHÁP NHẤT TỰ ÐÀ LA NI

1. Kinh Ðại Ðà La Ni mạt pháp trung nhất tự tâm chú
2. Kinh Ðại Phương Quảng Bồ Tát tạng kinh trung
3. Văn Thù Sư Lợi căn bổn Nhất Tự Ðà La Ni kinh
4. Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát chú tạng trung nhất tự chú vương kinh
5. Uế tích Kim Cang thuyết thần thông đại mãn Ðà La Ni pháp thuật linh yếu môn
6. Uế tích Kim Cang cấm bách biến pháp kinh
7. Thần biến diên mạt pháp
8. Phật nói Bắc Ðẩu Thất Tinh diên mạng
9. Phật nói thất tinh chơn ngôn thần chú
10.Kinh nhất thiết công đức Trang nghiêm vương
11.Phật nói kinh Trang Nghiêm Vương Ðà La Ni chú
12.Phật nói kinh Trì cú Thần Chú
13.Kinh Tăng Huệ Ðà La Ni
14.Quán Thế Âm khuyết trừ nhất thiết nhãn thống Ðà La Ni
15.Quán Thế Âm linh chi căn cụ túc Ðà La Ni
16.Hoạch chư thiền tam muội nhất thiết Phật pháp môn Ðà La Ni

Download

E. PHỤ THÊM
PHƯƠNG PHÁP TU TỊNH TỌA

1. Thiên I. Lời tựa của ông Tưởng Duy Kiều
2. Thiên II. Tịnh tọa công phu
3. Thiên III. Lục diệu pháp môn
4. Thiên IV. Thiện căn pháp
5. Thiện V. Kết quả


KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN


MẬT SƯ: THÍCH GIÁC TIẾN THIỀN NHÂN

TOÀN TẬP GỒM 9 QUYỂN VÀ 19 PHẨM


PHẦN NGHI THỨC KHAI KINH

QUYỂN I – PHẨM THỨ NHẤT
Phật Mẫu Chuẩn Đề thành đạo


QUYỂN I – PHẨM THỨ HAI
Tế độ Ác Long


QUYỂN II – PHẨM THỨ BA
Bồ Tát vân tập


QUYỂN II – PHẨM THỨ TƯ
Mật Hạnh Bồ Tát


QUYỂN III – PHẨM THỨ NĂM
Tế Độ Ô Nẫu Vương


QUYỂN III – PHẨM THỨ SÁU
Tàm Quý


QUYỂN IV – PHẨM THỨ BẢY
Tế Độ Xà Vương U-đô-ra


QUYỂN IV – PHẨM THỨ TÁM
Uế Tích Kim Cang Bồ TátQUYỂN V – PHẨM THỨ CHÍN
Cụ Túc Phá Tướng


QUYỂN V – PHẨM THỨ MƯỜI
Điều Ngự


QUYỂN VI – PHẨM THỨ MƯỜI MỘT
Tế độ Tỳ kheo Diêm-đê-ra


QUYỂN VI – PHẨM THỨ MƯỜI HAI
Bồ Tát Cúng Dường

Download
QUYỂN VI – PHẨM THỨ MƯỜI BA
Tế độ nhà Biện Bác Ta-ma-sa

QUYỂN VII – PHẨM THỨ MƯỜI BỐN
Sư Tử Hầu Kim Cương Bồ Tát


QUYỂN VII – PHẨM THỨ MƯỜI LĂM
Y Báo và Chánh Báo
Download


QUYỂN VIII – PHẨM THỨ MƯỜI SÁU
Thiên Nữ Cật Vấn


QUYỂN VIII – PHẨM THỨ MƯỜI BẢY
Tối Sơ Cổ Phật


QUYỂN IX – PHẨM THỨ MƯỜI TÁM
Phân Biệt Công Đức

QUYỂN IX – PHẨM THỨ MƯỜI CHÍN
Đại Hiền Bồ Tát


PHẦN CUỐI: TÂM KINH & HỒI HƯỚNG


PHẬT GIÁO MẬT TÔNG KIM CANG THỪA CHÚ GIẢI – THÍCH LINH QUANG

Quán Thế Âm
thập nhứt diện thần chú tâm kinh
Đại Đường Tam tạng Huyền Trang Pháp sư phụng chiếu dịch Phạn ra Hán văn
Sa-môn Thích Viên Đức dịch Hán ra Việt văn


Xem hướng dẫn download tại đây

P.S.: Tất cả các ebook và audio book post ở TSCB đều có tải về máy cả. Nếu có links nào bị hỏng, các bạn làm ơn thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ upload links mới post lên lại. Nhớ like và share Facebook ủng hộ chúng tôi nhé. Thanks các bạn nhiều nha.

MUA SÁCH GIẤY

Giá: 199.000 vnđ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com
Fanpage: https://www.fb.com/tusachcuabanfanpage
ZaloPage: http://oa.zalo.me/3367291310425812126

Làm Hoa Vải Bằng Tay – Lê Ngọc Minh

28 Jun

Để giúp các bạn đọc yêu thích hoa có thể tự tay làm ra những loại hoa mà mình yêu thích bằng vật liệu chủ yếu là các loại vải, lụa, vải cotton, nhung, tơ, vải lưới, vải the mỏng v.v… , cuốn sách Làm Hoa Vải Bằng Tay đã được biên soạn.

Với 34 loại mẫu hoa vải được thực hiện bằng các dụng cụ đơn giản, cùng với cách hướng dẫn tỉ mỉ từng bước thực hiện, cuốn sách sẽ giúp bạn thực hiện dễ dàng các mẫu hoa mà mình yêu thích.

Đặc biệt sách còn đưa ra một số mẫu tưởng tượng theo kiểu dáng riêng biệt, mà vẫn duy trì được vẻ đẹp tự nhiên nhằm tô điểm thêm cho trang phục, như hoa cài áo cưới, băng đô và các loại tương tự. Đây là phần bổ sung quý giá vì nó sẽ giúp các bạn tận dụng được những miếng vải thừa để tạo thành những sản phẩm độc đáo do mình sáng tạo.

Xin mời các bạn download Ebook (PDF) :

Download File Làm Hoa Vải Bằng Tay – Lê Ngọc Minh PDFChúc các bạn Thành Công và Hạnh Phúc trong cuộc sống.

Xem hướng dẫn download tại đây
P.S.: Tất cả các Ebook và Audiobook post ở TSCB đều có tải về máy cả. Nếu có links nào bị hỏng, các bạn làm ơn thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ upload links mới post lên lại. Thanks các bạn nhiều nha.

MUA SÁCH GIẤY

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com

TƯỚNG PHÁP NGÔ HÙNG DIỄN – TRẦN QUANG QUYẾN

15 Mar

TƯỚNG PHÁP NGÔ HÙNG DIỄN – TRẦN QUANG QUYẾN.

Để tìm hiểu và đặt mua sách Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn hãy truy cập và trang https://tuongphapngohungdien.wordpress.com. Ngay bây giờ vì có thể sách trong kho sẽ hết bất cứ lúc nào.

Tướng pháp Ngô Hùng Diễn

27 Feb

Thông báo: Sách Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn sẽ có chậm nhất là ngày 10/032015, truy cập https://tuongphapngohungdien.wordpress.com để order sách

HUYỀN HỌC HỒNG LỢI

( Sách của Thầy Thái Minh Trần Quang Quyến- Học trò truyền dạy của Cụ Ngô Hùng Diễn. Sách được giới thiệu trên tuongphap.com)

Lời tác giả Thầy Thái Minh Trần Quang Quyến.

Sau 9 năm theo học Cụ Ngô Hùng Diễn và 45 năm áp dụng những điều học được để giúp bạn hữu và những người quen biết khi cần một vài ý kiến thuộc lãnh vực “huyền bí”, tác giả đã có ý định viết quyển TƯỚNG PHÁP NGÔ HÙNG DIỄN. Năm tháng qua đi, nay quyển sách đã được viết xong. Tác giả coi đây là một lễ vật để tạ ơn người Thày, đã như hình với bóng, như tấm gương để noi theo cho suốt cuộc đời. Tác giả cũng hy vọng tài liệu này được chấp nhận như một đóng góp khiêm tốn vào lãnh vực nhân tướng học, nói chung và như…

View original post 815 more words

Download game cashflow 101 & 202 tiếng việt

19 Feb

[Trailer] E Game Cashflow Cho Máy Tính

Download game cashflow 101 & 202 dễ dàng
– Máy tính của bạn không có ổ CD?
– Bạn không rành CNTT? và lo chưa biết cách cài đặt?
– Bạn e ngại chưa tin tưởng khi mua hàng online?
Tất cả những vấn đề trên đều được giải quyết rất đơn giản
Các bước mua game cashflow bản e game chơi trên máy tính
Bước 1:
Thanh toán 100k 3cd bằng thẻ cào điện thoại bằng cách gửi số seri và pin thẻ cào viettel vào số điện thoại 0967.841.705
Bước 2:
SMS email của bạn vào số điện thoại 0967.841.705 để chúng tôi gửi LINK download cho bạn tải về
(tặng bạn 1 số ứng dụng nhằm chơi Game cashflow 1 cách hoàn hảo)
THAM KHẢO THÊM GAME CASHFLOW BÀN GIẤY
– Board Game Cashflow 101 (game giấy): 350.000đ (miễn phí giao hàng TPHCM khi mua thêm 3 CD 101 và 202)
Đăc biệt: Chúng tôi có cung cấp Game Cashflow 202 bàn giấy tiếng Việt giá 450.000đ
game cashflow bàn giấy

game cashflow bàn giấy

Mọi thắc mắc xin liên hệ: